Hạng và cách xét hạng Membership

Cập nhật: 311 ngày trước

Hạng của người chơi khi mới đăng nhập lần đầu vào trang sẽ được tính dựa trên số Kim Phiếu đã nạp vào nhân vật từ đầu game đến hết ngày 31/08/2023. Hạng được duy trì đến hết tháng 8/2023.

Kể từ tháng thứ 2, hạng của người chơi sẽ được tính dựa trên tổng số Kim Phiếu đã nạp trong 3 tháng trước đó số Kim Phiếu đã nạp trong 1 tháng gần nhất.

Hạng sẽ được duy trì trong 1 tháng tính từ 00:00:00 ngày 1 đến 23:59:59 ngày cuối của tháng.

*Ví dụ:

  • Chủ Công đăng nhập trang lần đầu vào ngày 20/09/2023, dựa trên tổng số Kim Phiếu người chơi đã nạp cho tới hết ngày 31/08/2023, Hạng của người chơi cho tháng 9 sẽ được thiết lập và áp dụng cho tới hết 30/09/2023. Trong thời gian kể từ 20/09 – 30/09, người chơi có thể nhận các quyền lợi liên quan tới Hạng tương ứng.
  • Kể từ 01/10, Hạng của người chơi sẽ được tính theo hạn mức tính Hạng tùy theo tổng số Kim Phiếu đã nạp trong tháng 7 & 8 & 9 và tháng 9.

Cách tính Hạng: (đơn vị tính: Kim Phiếu)

Hạng

Mức nạp tối thiểu cho 3 tháng gần nhất

Mức nạp tối thiểu cho tháng vừa qua

Kim Cương

150.000

13.000

Bạch Kim

75.000

6.500

Vàng

15.000

1.300

Bạc

5.000

Dưới 1,300

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi về hạng thành viên membership, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.