Đăng ký và thay đổi Membership

Cập nhật: 312 ngày trước

Trang khách hàng thân thiết được mở chính thức vào ngày 14/09/2023 cung cấp nhiều đặc quyền tháng nhằm tri ân các Chủ Công đã gắn bó và đóng góp cho game Cái Thế Tranh Hùng thay một lời cảm ơn.


ĐĂNG KÝ THÔNG TIN:

1. Vào trang https://member.garena.vn chọn game Cái Thế Tranh Hùng và đăng nhập tài khoản game chơi.